ProductoCabo de Madera


  • Codigo 14655 Cabo para escobeta     122cms
  • Codigo 14656 Cabo corto para Pala  104cms
  • Codigo 14657 Cabo largo para Pala   122cms
  • Codigo 14717  Cabo para Piocha          90cms
  • Codigo 14718 Cabo para Azadón       120cms

DISPONIBILIDADGuatemalaREGRESAR